Over Ons

Over Ons

Biljartvereniging Leusden (BV Leusden) is een vereniging met ca. 90 leden.
Onze vereniging is sinds 1 september 2017 gevestigd op Rozengaarde 22 in Leusden. Leden kunnen hier dagelijks terecht om te biljarten. Wij hebben de beschikking over 4 Verhoeven wedstrijdtafels.

De openingstijden zijn van 10.00  – 00.00 uur.

Maandagmiddag is een vrije speelmiddag.
Maandagavond huiscompetitie (is nog ruimte).
Dinsdagmiddag vrije speelmiddag, 2 tafels dagcompetitie KNBB.
Dinsdagavond KNBB competitieavond.
Woensdagmiddag huiscompetitie (vol)
Woensdagavond huiscompetitie (is nog ruimte)
Donderdagmiddag vrije speelmiddag, 2 tafels dagcompetitie KNBB. 
Donderdagavond huiscompetie (vol).
Vrijdagmiddag vrije speelmiddag.
Vrijdagavond huiscompetitie (is nog ruimte).
Zaterdag is het voor leden vrij biljarten.

Zondag zijn wij gesloten!!!


BV Leusden heeft 6 avondcompetitieteams en 4 dagcompetitieteams.
Daarnaast organiseert de club jaarlijks clubkampioenschappen in de diverse spelsoorten en gezelschapstoernooien
waaronder het Oudejaarstoernooi.

De contributie bedraagt € 144,= per jaar, de inschrijfkosten zijn € 36,=, plus eventueel bondscontributie.
De vereniging hanteert een systeem van automatische incasso.

BV Leusden wordt geleid door een bestuur van voorzitter, penningmeester, secretaris, voorzitter van de Wedstrijdcommissie
en voorzitter van de Zaalbeheercommissie.

Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies: Wedstrijdcommissie, Zaalbeheercommissie, Activiteitencommissie,
PR-Commissie en Commissie Regel- en Wetgeving.

De communicatie verloopt via nieuwsbrieven en via de website (www.bvleusden.nl).

Heeft u belangstelling, dan kunt u eens binnenlopen om een kijkje te nemen.


Bezoekadres:

Biljartvereniging Leusden
Rozengaarde 22
3831CD Leusden


Postadres:

Biljartvereniging Leusden
Postbus 289
3830 AG Leusden