Vereniging

Biljartvereniging Leusden (BV Leusden) is een vereniging met ca. 90 leden.
Onze vereniging is sinds 1 september 2017 gevestigd op Rozengaarde 22 in Leusden. 
De leden kunnen hier dagelijks terecht om te biljarten. Wij hebben de beschikking over 4 Verhoeven wedstrijdtafels.


De openingstijden zijn van 10.00  – 00.00 uur

 • Maandagmiddag is een vrije speelmiddag
 • Maandagavond huiscompetitie: (is nog ruimte)
 • Dinsdagmiddag vrije speelmiddag: 2 tafels dagcompetitie KNBB
 • Dinsdagavond KNBB competitieavond
 • Woensdagmiddag huiscompetitie: (vol)
 • Woensdagavond huiscompetitie: (is nog ruimte)
 • Donderdagmiddag vrije speelmiddag, 2 tafels dagcompetitie KNBB
 • Donderdagavond huiscompetitie: (vol)
 • Vrijdagmiddag vrije speelmiddag
 • Vrijdagavond huiscompetitie: (is nog ruimte)
 • Zaterdag is het voor leden vrij biljarten. 

Zondag zijn wij gesloten!!!


BV Leusden heeft 6 avond- en 4 dagcompetitieteams. Daarnaast organiseert de club jaarlijks clubkampioenschappen in de diverse spelsoorten en gezelschapstoernooien, waaronder het Oudejaarstoernooi.


BV Leusden wordt geleid door een bestuur van voorzitter, penningmeester, secretaris, voorzitter van de Wedstrijdcommissie en voorzitter van de Zaalbeheercommissie.
Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies: Wedstrijdcommissie, Zaalbeheercommissie, Activiteitencommissie,
PR-Commissie en Commissie Regel- en Wetgeving.


De contributie bedraagt 144 euro per jaar, de inschrijfkosten zijn 36 euro, plus eventueel bondscontributie.
De vereniging hanteert een systeem van automatische incasso.


De communicatie verloopt via nieuwsbrieven en via de website (biljartverenigingleusden.nl).


Bezoekadres:

Biljartvereniging Leusden
Rozengaarde 22
3831CD Leusden

 

Postadres:

Biljartvereniging Leusden
Postbus 289
3830 AG Leusden


Klik hier : voor de Statuten van de vereniging.

Klik hier : voor het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Klik hier : voor de geschiedenis van onze vereniging,
samengesteld door Wim Veen.

Klik hier : voor het aanmeldingsformulier voor een nieuw lid.

Klik hier : voor de machtiging voor de automatische incasso.


 

 

Heeft u belangstelling, dan kunt u eens binnenlopen om een kijkje te nemen.