e-Boekhouden.nl

Biljartvereniging Leusden (BV Leusden) is een vereniging met ca. 90 leden.
Onze vereniging is sinds 1 september 2016 gevestigd op onze huidige locatie aan de Rozengaarde. 

De leden kunnen hier dagelijks terecht om te biljarten. Wij hebben de beschikking over 4 Verhoeven wedstrijdbiljarts (2,30 m x 1,15 m).

Beschikbaarheid


De biljartzaal is open:

 • Maandag van 12:30 – 00:00 uur,
 • dinsdag t/m vrijdag van 10:00 – 00:00 uur,
 • Zaterdag van 10:00 – 18:00 uur,
 • Zondag gesloten.


Wekelijks is de volgende bezetting van toepassing:

 • Maandagmiddag is een vrije speelmiddag
 • Maandagavond huiscompetitie: (is nog ruimte)
 • Dinsdagmiddag vrije speelmiddag
 • Dinsdagavond KNBB competitieavond
 • Woensdagmiddag huiscompetitie: (is nog ruimte) 
 • Woensdagavond huiscompetitie: (is nog ruimte)
 • Donderdagmiddag vrije speelmiddag, om de twee weken 2 tafels dagcompetitie KNBB
 • Donderdagavond huiscompetitie: (is nog ruimte)
 • Vrijdagmiddag vrije speelmiddag
 • Vrijdagavond huiscompetitie: (is nog ruimte)
 • Zaterdag is het voor leden vrij biljarten. 

Competitie / toernooien


BV Leusden heeft 6 avond- en 2 dagcompetitieteams. Daarnaast organiseert de club jaarlijks clubkampioenschappen in de diverse spelsoorten en gezelschapstoernooien, waaronder het Oudejaarstoernooi.

Bestuur/Commissies


BV Leusden wordt geleid door een bestuur van voorzitter, penningmeester, secretaris, voorzitter van de Wedstrijdcommissie en voorzitter van de Zaalbeheercommissie.
Het bestuur wordt ondersteund door Wedstrijdcommissie en Zaalbeheercommissie.

Informatie


De communicatie verloopt via nieuwsbrieven en via de website (biljartverenigingleusden.nl).

Bezoek- en postadres:

Biljartvereniging Leusden
Rozengaarde 22
3831CD Leusden

 

 

 

Grondslag van de vereniging


Klik hier  : voor de Statuten van de vereniging.

Klik hier : voor het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Klik hier : voor de geschiedenis van onze vereniging, 
samengesteld door Wim Veen.

Contributie


De contributie bedraagt 15 euro per maand plus eventueel 50% van de bondscontributie.
De vereniging hanteert een systeem van automatische incasso.

Aanmelden als nieuw lid


Klik hier : voor het aanmeldingsformulier.

Klik hier : voor de machtiging voor de automatische incasso.

Voor beide formulieren geldt:  downloaden, printen, invullen, ondertekenen en tot slot opsturen.


 

Heeft u belangstelling, loop dan eens bij ons binnen om een kijkje te nemen.