19-05-2021: Biljartzaal weer open.

De recent afgekondigde versoepelingen geven binnensport-verenigingen de mogelijkheid op per woensdag 19 mei onder voorwaarden de deuren weer te mogen openen voor hun leden.

Onze zaal is dan ook vanaf woensdagmiddag 19 mei 13.00 uur op proef weer open om vrij te biljarten, onder bepaalde voorwaarden welke aan de leden via mail zijn toegestuurd.

 

Huiscompetitie
Door de vereniging wordt voor het seizoen een interne huiscompetitie georganiseerd op de woensdagmiddag en de maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond. Er wordt gespeeld in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden.
De tussenstand is bijgewerkt tot en met: 15-03-2020
Voor alle informatie over de huiscompetitie, maak gebruik van deze: Link

Persoonlijke Kampioenschappen
Gedurende het seizoen worden diverse Persoonlijke Kampioenschappen (PK) georganiseerd in diverse klassen voor libre, bandstoten en driebanden.Voor alle resultaten en planning van komende wedstrijden  gebruik dezeLink
 
 

Bondscompetitie
Door de vereniging zijn er meerdere teams ingeschreven voor de districtscompetitie van de KNBB. 
 

Voor het wedstrijdrooster en standen bij de Bondscompetitie gebruik deze: 
Link