Persoonlijke Kampioenschappen

Jaarlijks worden op districtsniveau Persoonlijke Kampioenschappen (PK’s) georganiseerd en wel in de spelsoorten libre, bandstoten, driebanden klein en driebanden groot.
Deelnemers aan de PK worden op basis van hun persoonlijk moyenne in klassen ingedeeld. Ongeacht het spelniveau is er dus altijd een klasse waarin men zich op sportief gebied kan meten met andere biljarters.
Via de PK op districtsniveau kan men zich plaatsen voor de gewestelijke kampioenschappen. Hier strijden de districtskampioenen om een afvaardiging naar de landelijke finale, waar gestreden wordt om het kampioenschap van Nederland.

 


Komende voorwedstrijden

Voor komend seizoen staan in ons district Eem- en Flevoland weer nieuwe voorwedstrijden gepland.
U kunt zich hiervoor via mail aanmelden; vòòr 26 januari 2019.
Ieder lid van onze vereniging wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de PK voorwedstrijden. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen schroom dan niet u op te geven, het is namelijk een erg leuke ervaring.

De biljartbond heeft besloten om vanaf dit seizoen het spelen van de pk voorwedstrijden gelijk te laten lopen aan het competitieseizoen.
Hierdoor is de pk wedstrijd waarvoor u zich heeft opgegeven verschoven naar augustus 2019!!! (ipv april,mei of juni)

Tevens zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd:
 
– De moyenne-grenzen van de klassen zijn gewijzigd;
– De 5e klasse libre is komen te vervallen;
– De 5e en 4e klasse bandstoten zijn komen te vervallen;
– De pk wedstrijden van alle hoofdklasse spelsoorten zijn gewestelijke voorwedstrijden geworden.
   De speeldata hiervan zijn nog niet bekend.
– In alle klassen (met uitzondering van de hoofdklasse libre) wordt vanaf nu met handicap gespeeld. Dit betekent dat het kan voorkomen
  dat personen in dezelfde klasse een ander aantal caramboles moeten maken; dit hangt af van het huidige moyenne van de persoon.
 
Kortom, vele veranderingen!!
 
In bijgaande link kunt u al deze gegevens terug vinden met daarbij ook de nieuwe data van de voorwedstrijden.

Onderstaand een schema met de data voor 2019.

(Let op, het betreft hier de PK wedstrijden die ‘s avonds gespeeld worden!)
 
PK voorwedstrijden 2018-2019
speelsoort klasse moyenne grenzen dagdeel speelweek sluiting inschrijving
Driebanden klein 3e klasse 0.000 – 0.360 avond 12 t/m 16 aug 19 1 mei 2019
Driebanden klein 2e klasse 0.360 – 0.520 avond 19 t/m 23 aug 19 1 mei 2019
Driebanden klein 1e klasse 0.520 – 0.760 avond 26 t/m 30 aug 19 1 mei 2019
Driebanden klein Hoofdklasse 0.760 – 1.100 avond nvt 1 mei 2019
Driebanden groot 1e klasse 0.000 – 0.440 avond 7 t/m 11 okt 19 1 okt 2019
Libre klein 4e klasse 0.00 – 1.40 avond 19 t/m 23 aug 19 1 mei 2019
Libre klein 3e klasse 1.40 – 2.40 avond 26 t/m 30 aug 19 1 mei 2019
Libre klein 2e klasse 2.40 – 4.00 avond 30 sept t/m 4 okt 19 1 okt 2019
Libre klein 1e klasse 4.00 – 7.00  avond 16 t/m 20 dec 19 1 sept 2019
Libre klein Hoofdklasse 7.00 – 11.00  avond nvt 1 sept 2019
Bandstoten klein 3e klasse 0.00 – 1.00 avond 7 t/m 11 okt 19 1 aug 2019
Bandstoten klein 2e klasse 1.00 – 1.50 avond 16 t/m 20 dec 19 1 aug 2019

Voor het inzien van de wedstrijdkalender van District Eem- en Flevoland, gebruik deze: 
Link
Voor vragen of nadere toelichting, kunt u contact opnemen met Fred Hilhorst (mobiel: 06-18796578).
 

Voor het inzien van komende wedstrijden, gebruik deze: Link

Voor het lezen van behaalde resultaten, gebruik deze: Link