Persoonlijke Kampioenschappen

Jaarlijks worden op districtsniveau Persoonlijke Kampioenschappen (PK’s) georganiseerd en wel in de spelsoorten libre, bandstoten, driebanden klein en driebanden groot.
Deelnemers aan de PK worden op basis van hun persoonlijk moyenne in klassen ingedeeld. Ongeacht het spelniveau is er dus altijd een klasse waarin men zich op sportief gebied kan meten met andere biljarters.
Via de PK op districtsniveau kan men zich plaatsen voor de gewestelijke kampioenschappen. Hier strijden de districtskampioenen om een afvaardiging naar de landelijke finale, waar gestreden wordt om het kampioenschap van Nederland.

 


Komende voorwedstrijden

Voor april / mei staan in ons district Eem- en Flevoland weer nieuwe voorwedstrijden gepland.
U kunt zich hiervoor via mail aanmelden; vòòr 26 januari 2019.
Ieder lid van onze vereniging wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de PK voorwedstrijden. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen schroom dan niet u op te geven, het is namelijk een erg leuke ervaring.

Onderstaand een schema met daarin de diverse speelsoorten en speelklassen. 
Let op, hier betreft het PK wedstrijden welke s’avonds gespeeld worden!
 
PK voorwedstrijden 2018-2019
speelsoort klasse moyenne grenzen dagdeel speelweek sluiting inschrijving
Driebanden klein Hoofdklasse 0.750 – 1.000 avond 20 t/m 24 mei 19 26 januari 2019
Driebanden klein 1e klasse 0.550 – 0.750 avond 13 t/m 17 mei 19 26 januari 2019
Driebanden klein 2e klasse 0.400 – 0.550 avond 29 april t/m 3 mei 19 26 januari 2019
Driebanden klein 3e klasse 0.250 – 0.400 avond 8  t/m 12 april 19 26 januari 2019
Driebanden groot 3e klasse 0.300 – 0.475 avond 8 t/m 12 april 19 26 januari 2019
Libre klein 5e klasse 0.000 – 1.200 avond 20 t/m 24 mei 19 26 januari 2019

Voor het inzien van de wedstrijdkalender van District Eem- en Flevoland, gebruik deze: 
Link
Voor vragen of nadere toelichting, kunt u contact opnemen met Fred Hilhorst (mobiel: 06-18796578).
 

Voor het inzien van komende wedstrijden, gebruik deze: Link

Voor het lezen van behaalde resultaten, gebruik deze: Link