Colofon

Vereniging

Naam
Opgericht

Bezoekadres
Post adres
Telefoon
Fax
Internet
KNBB-nr
KvK
ING
Rabobank

Biljartvereniging Leusden
17 februari 1972

Rozengaarde 22, 3831 CD  Leusden
Postbus 289, 3830 AG  Leusden
033-2114698
geen
www.biljartverenigingleusden.nl
10052
40506102
NL91 INGB 0003 6334 57
NL89 RABO 0335 9609 60

Bestuur

voorzitter   secretaris penningmeester
Jaap de Winter
Jos Haazen Maarten van Wandelen Frits Meulensteen

Wedstrijdcommissie

voorzitter secretaris penningmeester wedstrijdleider wedstrijdbiljarten wedstrijdleider Huiscompetitie wedstrijdleider Clubkampioenschappen
Jan van Tetering Mark Geboers Cor Wijnands Fred Hilhorst Bert Eggenkamp Bert Eggenkamp

Zaalbeheercommissie

voorzitter    
Jos Herder Andries de Grip Piet van Veldhuijzen

Toelatingscommissie

Herman Bosman Arie Kaarsemaker

 Regel-/wetgeving

  archivaris
Hans Klijn Wim Veen

Communicatie/pr

Wim Veen

Website

Celina Wolfs Bert Eggenkamp Aad Hoogerbrugge