Nieuwsbrief

Nieuwsbrief biljartvereniging Leusden november 2018

Ledenbestand
Dit jaar zijn helaas twee leden overleden, Peter van de Veen in het voorjaar en zeer recent Andries Veenendaal. We zullen hen missen en wensen de nabestaanden veel sterkte toe.
Drie leden hebben opgezegd, Jan Hulst, Gert Bol en Henk Duinsbergen en we hebben 14 nieuwe leden mogen verwelkomen. Het aantal leden bedraagt 87.
We zijn voornemens om op Koningsdag 2019 opnieuw een actie te starten om nieuwe leden te werven. 

Vrijwilligers
Op zaterdag 13 oktober 2018 hebben we met een groot aantal vrijwilligers een toernooi gespeeld en zijn aansluitend in het nabijgelegen restaurant Plan B wezen eten.
Het toernooi werd gewonnen door Pieter Bredemeijer en Anno Bunnik, Jos Herder en Gert Kurvink waren afgemeten de beste eters! Nogmaals dank aan alle vrijwilligers, jammer dat niet iedereen in staat was op deze dag aanwezig te zijn.
Volgend jaar organiseren we opnieuw een dag voor onze vrijwilligers en hopelijk zijn degenen die dit jaar niet konden dan wel van de partij. We hebben deze dag kunnen organiseren dankzij de fooien die door leden en gasten gegeven wordt.

Nieuwjaarsreceptie
Dit jaar zien we af van een Nieuwjaarsreceptie. De belangstelling van leden en partners voor deze bijeenkomst neemt al jaren af en begin dit jaar moesten we constateren dat het aantal aanwezigen opnieuw veel minder was.

Het besluit om geen Nieuwjaarsreceptie te organiseren nemen we voorlopig voor 1 jaar, volgend jaar beoordelen we opnieuw of er wellicht wel behoefte aan is.

Kerstattentie
Toch willen we aandacht besteden aan de feestdagen eind dit jaar. Voor alle leden ligt er van donderdag 20 december 2018 t/m maandag 24 december 2018 in de zaal een kerstattentie.
Laat u even weten indien u beslist niet in staat bent om op een van deze dagen de attentie op te halen.

Algemene Ledenvergadering
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 4 april 2019, aanvang 19.30 uur.

U wordt dan geïnformeerd over de stand van zaken betreffende onze vereniging, de plannen die het bestuur heeft voor de korte en lange termijn en het financiële beleid.
Daarnaast heeft u heeft de mogelijkheid om voorstellen te doen aangaande onze vereniging.

Website
Er is een start gemaakt om onze website helemaal opnieuw op te zetten.

Het is de bedoeling dat de nieuwe website een informatiebron wordt voor alle huidige en potentiele nieuwe leden van onze vereniging. Eigenlijk willen we dat alles waar leden mogelijk in geïnteresseerd zouden kunnen zijn betreffende het reilen en zeilen van Biljartvereniging Leusden daar te vinden moet zijn.
Het moet ook de mogelijkheid bieden voor onderlinge communicatie. Bijvoorbeeld als een lid zin heeft om de volgende dag om 10 uur te willen biljarten kan hij of zij dat kenbaar maken op de website en kunnen andere leden aangeven dat ze graag komen voor een partijtje.

Aad Hoogerbrugge zal samen met Bert Eggenkamp de nieuwe website gaan opzetten. Celina Wolfs zal daar ook bij betrokken worden omdat zij samen met Bert en mogelijk anderen verantwoordelijk is en wordt voor de inhoud van de website. Indien u wensen of ideeën hebt kunt u bij een van hen terecht.

Foto’s op de website
We willen op de nieuwe website ook graag foto’s plaatsen.
Op korte termijn ontvangen alle leden van onze vereniging een mail met daarin de vraag of u wel of geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s waarop u te zien bent. Het zijn uiteraard foto’s die te maken hebben met activiteiten van onze club, zoals bijvoorbeeld de uitwisseling met Leeuwarden, finales, onderlinge toernooien of de traditionele BBQ.
U kunt aangeven indien u geen enkele foto van uzelf op de website geplaatst wilt hebben. Indien u wel toestemming geeft kunt u die later altijd weer intrekken maar u kunt ook altijd bezwaar maken tegen een specifieke foto’s waarop u zelf staat en waarvan u het niet prettig vindt dat deze gepubliceerd wordt.

Lessen
Dit jaar hebben we biljartlessen libre en driebanden georganiseerd.
In het voorjaar driebanden deel 1 en in het najaar libre deel 1 en driebanden deel 2. Ieder deel bestond uit 6 tot 8 lessen van anderhalf uur met afsluitend een toernooitje. Per les konden 8 leden meedoen.
Gezien de belangstelling tot nu toe en het enthousiasme van de deelnemers zijn we voornemens om in het voorjaar van 2019 verder te gaan met deze lessen.
Indien u nu nog niet deelneemt aan de lessen maar dat wel graag zou willen doen dan kunt u zich aanmelden bij Frits Meulensteen (fmeulensteen@meseta.nl) en aangeven: welke spelsoort (libre of driebanden) en welk dagdeel (woensdagochtend 09.00 uur, donderdagochtend 09.00 uur, vrijdagochtend 09.00 uur of dinsdagavond 18.00 uur). Na ontvangst van de aanmeldingen zal bekeken worden of er lessen georganiseerd worden en zo ja, op welk moment.

Naam op koffer of foedraal
In de kast bij de ingang van de zaal kunt u, op eigen risico, uw keu achterlaten indien u deze niet elke keer mee naar huis wilt nemen.
Wij vragen u wel om uw naam op de koffer of foedraal te zetten. 

AED-cursussen
We overwegen om in januari en februari 2019 weer AED-cursussen te organiseren en wel een starterscursus en een vervolgcursus voor leden die al eerder de cursus gedaan hebben.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Hans Klijn (h.klijn@casema.nl). Elke cursussen wordt op een tweetal zaterdagochtenden gehouden en u kunt later opgeven welke zaterdagen uw voorkeur hebben.

Nieuwe lakens en ballen
Met ingang van seizoen 2018-2019 hebben we besloten om de lakens en de ballen om de 9 maanden te vernieuwen.
De proef van het afgelopen jaar heeft uitgewezen dat bij het huidige gebruik het eens per jaar vervangen van de lakens te veel slijtage oplevert en daardoor de biljarts in de laatste maanden niet prettig meer te bespelen zijn.
Op de volgende data worden de lakens vervangen: donderdag 11 april 2019, donderdag 19 december 2019 en donderdag 13 augustus 2020.

Koppeltoernooi
Op donderdag 27 december 2018 wordt het traditionele koppeltoernooi georganiseerd. Het betreft wedstrijden van 2 tegen 2 in de spelsoort driebanden. Er is plaats voor maximaal 16 koppels, op dit moment hebben de volgende 13 koppels zich ingeschreven:

Koppel                                         Speler 1                                       Speler 2
De Wave                                      Pieter Bredemeijer                         Reinier Bredemeijer

We Too                                        Anno Bunnik                                  Jan de Bruijn
Dream Team 2                             Erwin Troeleman                             Louis Heemsbergen
Regent                                        Gert Kurvink                                  René de Kruijf
Klosopklos                                   Mark Geboers                                Celina Wolfs
Gripankers                                   Andries de Grip                              Jos Herder
Heikneuters                                 Cor Hijmering                                Martin van Heugten
ArCor                                          Arie Kaarsemaker                           Cor Wijnands
Los Carambolos                            Frits Meulensteen                          Gerard Kok
The Champs                                 Fred Hilhorst                                 Wim Minderhoud
Zus & Bro                                    Martin Kurvink                               Petra Kurvink
Straf-Werk                                   Kees Janssen                                 Jaap de Winter

Het toernooi start om 9.30 uur, vanaf 9.00 uur is de zaal open. Ieder koppel wordt in de voorrondes 3 keer in een poule van 3 koppels ingedeeld en speelt dan dus 6 partijen. De beste 8 koppels spelen aan het eind van de dag om de plaatsen 1 t/m 8. Het streven is om rond 17.30 uur de prijsuitreiking te kunnen starten. Op dit moment is er dus nog plaats voor 3 koppels!

Ameland
Van vrijdag 22 maart 2019 tot en met zondag 24 maart 2019 wordt in Buren (op Ameland) het Open Amelander Driebanden Toernooi verspeeld.
Afgelopen mei hebben we een uitwisseling gehad met spelers van 2 clubs uit Leeuwarden en toen is afgesproken elkaar weer te treffen op het genoemde toernooi op Ameland.
De opzet van het toernooi is in grote lijnen als volgt. Er wordt alleen in de spelsoort driebanden gespeeld en er zijn geen kledingvoorschriften. Het inschrijfgeld is € 10,00. Maximaal 128 deelnemers, voornamelijk maar niet uitsluitend uit Friesland strijden om de prijzen die variëren van € 500,00 voor de 1e plaats tot een lekker Amelander brood voor de plaatsen 16 t/m 32.
Iedereen kan aangeven wanneer hij of zij (er doen ook zeker 10 tot 20 vrouwen mee) de voorronde wil spelen. Er kan gekozen worden uit vrijdagmiddag, vrijdagavond, zaterdagochtend, zaterdagmiddag of zaterdagavond. In die voorrondes wordt gespeeld in poules van 4 waarbij iedereen een keer tegen elkaar speelt.
Het aantal te maken caramboles is afhankelijk van ieders (officiële) moyenne en is minimaal 7 en maximaal 20 (voorbeeld: met een moyenne van 0,850 moeten er 14 caramboles gemaakt worden).
Er worden op deze wijze 32 poules gespeeld. De poulewinnaars en de 16 beste nummers 2 gaan naar de finaledag op zondag. Die begint ’s ochtends met 16 poules van 3 spelers die opnieuw alle 3 tegen elkaar spelen. De 16 poulewinnaars gaan naar de knock-out fase, achtereenvolgens achtste finale, kwartfinale, halve finale en finale.
We zijn van plan met een aantal van onze leden in te schrijven voor dit toernooi. Op dit moment hebben al 5 leden aangegeven mee te willen. Iedereen kan zelf kiezen hoeveel dagen op Ameland te willen verblijven, bijvoorbeeld alleen zaterdag en zondag of van vrijdag tot en met maandag. De toernooileiding houdt rekening met het vertrek van de laatste boot op zondag (18.30 uur). Er kan worden overnacht in een hotel of in huisjes. Bij voldoende belangstelling kunnen we gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden. Partners zijn ook welkom! Indien u belangstelling heeft kunt
  u nadere informatie opvragen bij Frits Meulensteen (fmeulensteen@meseta.nl). U kunt zich ook bij hem aanmelden, hij coördineert onze aanmeldingen met de wedstrijdleiding van Ameland. Om zeker te zijn van deelname is het verstandig om u tijdig aan te melden.

Met groet,
Jaap de Winter, voorzitter
Jos Haazen, vicevoorzitter,
Maarten van Wandelen, secretaris
Frits Meulensteen, penningmeester en ledenadministratie
Jan van Terering, wedstrijdcommissie
Jos Herder, zaalbeheercommissie

Vorige nieuwsbrieven